قیمت برخی از کالاهای سایت معتبر نمی باشد . لطفاً جهت استعلام قیمت ، به شماره 09379808924 پیام ارسال فرمایید (واتساپ-پیامک) 

کالاهای موجود در سبد خرید شما :

058-36340798

پشتیبانی مشتریان (ساعات اداری)

نمایش دادن همه 18 نتیجه

LED Display-7-Segment «نمایشگر سون سگمنت» دسته‌ای از LEDها هستند که با قرارگیری آن‌ها در کنار یکدیگر، می‌توان اعداد و حروف مختلف را نمایش داد.

علت اصلی نام گذاری سون سگمنت ها (Seven Segment Display) یا همان SSD ها این است که از هفت LED تشکیل شده است. به هر یک از این LEDها یک قسمت یا سگمنت گفته می‌شوند، با روشن شدن هر یک از آن‌ها، بخشی از یک عدد یا حرف را روشن می‌کند.

در سون سگمنت ها یک LED هشتم بنام نقطه دسیمال (DP) وجود دارد که برای نمایش ممیز استفاده می شود.به صورت استاندارد هر یک از سگمنت ها را با حروف انگلیسی A تا G نام گذاری می کنند.

به طور کلی سون سگمنت ها (LED Display-7-Segment) به دو نوع زیر تقسیم می شوند :
1- سون سگمنت های کاتد مشترک (Common Cathode) یا  CC

2- سون سگمنت های آند مشترک (Common Anode) یا  CA

در صورتی که در سون سگمنت، کاتد کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آن سون سگمنت کاتد مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی ها باید پایه مشترک که همان پایه کاتد است به صفر یا زمین وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت مثبت یا  یک داده شود.
در صورتی که در سون سگمنت، آند کلیه ال ای دی ها به هم متصل شده باشد به آنسون سگمنت آند مشترک گفته می شود . به عبارت دیگر برای روشن کردن هر یک از ال ای دی ها باید پایه مشترک که همان پایه آند است به یک یا مثبت وصل شود و برای روشن کردن هر سگمنت به پایه ی متناظر آن سگمنت صفر یا زمین داده شود.