سلف مقاومتی

فیلـتر

نمایش 1–20 از 43 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

سلف مقاومتی نوعی سلف اکسیال ( پايه در دو طرف سلف قرار دارد) است.بر روی این سلف ها نوارهای رنگی وجود دارد که ظرفیت سلف را نشان می دهد . به همین دلیل به سلف های مقاومتی معروف هستند.

با افزایش تعداد دور سیم پیچ ، ظرفیت القایی (اندوکتانس) آن نیز افزایش می یابد. هرچه جریان عبوری از یک سیم پیچ بیشتر باشد مقدار اندوکتانس آن کاهش می یابد . بنابراین جریان عبوری از سیم پیچ در انتخاب سلف مهم است .

اگر جریان عبوری از سلف جریان کمی در حد چند mA باشد می توان از این نوع سلف ها استفاده کرد.

در مدارهای الکترونیکی سلف را با حرف L نشان می دهند و واحد آن ، هانری (Henry)  است.

این سلف ها معمولا در رنج میلی هانری (mH) و میکرو هانری (uH) و در آمپرهای مختلف ساخته می شود.

اطلاعات بیشتر ...