Through Hole

فیلـتر

نمایش 1–20 از 192 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

Through Hole زیر دسته خازن های الكتروليتي آلومینیوم است.

این گروه از خازن ها دارای دو پایه می باشند. بر روی بدنه این خازن ها نواری با رنگ مخالف وجود دارد که نشان دهنده پایه  “منفی” یا کاتد آن است .

در این خازن ها ظرفیت ، ولتاژ قابل تحمل و همچنین شرکت سازنده خازن بر روي بدنه آنها نوشته شده است.

دی الکتریک یا الکترودهای مورد استفاده این خازن ها از آلومینیوم خالص ساخته می شوند ، به همین دلیل به آنها خازن های الکترولیتی آلومینیوم می گویند.

از جمله ویژگی های خوب خازن های الكتروليتي آلومینیوم داشتن ظرفیت زیاد نسبت به حجمشان است .

Through Hole ها عموما در رنج میکروفاراد (uF) در ولتاژهای مختلف ساخته می شوند.

اطلاعات بیشتر ...