خازن های ثابت و متغیر

هیچ محصولی یافت نشد.

خازن های ثابت و متغیر نوعی المان پسیو هستند که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کنند.خازن را با حرف C که ابتدای کلمه Capacitor است نمایش می‌دهند.

این المان از دو صفحه فلزی موازی تشکیل شده که بین این دو صفحه فلزی یک صفحه عایق به نام دی الکتریک قرار می گیرد.

خازن ها با توجه به نوع ماده به کار رفته در دی الکتریک و صفحات فلزی آنها، انواع مختلفی دارند . و با اسم دی الکتریک به کار برده شده در آن نام گذاری می شوند، مانند: پلی استر، سرامیکی، الکترولیتی و…

مقدار انرژی ذخیره شده در هر خازن را با واحد فاراد (F) اندازه گیری می کنند.که دررنج های پیکو فاراد (pF) ، نانو فاراد (nF) و میکرو فاراد (uF) عرضه می شوند.

خازن ها به طور کلی به دو گروه خازن های ثابت و خازن های متغیر تقسیم می شوند.

خازن های ثابت  (Fixed Capacitors) خازن هایی هستند که مقدار ظرفیت آنها مشخص و ثابت است مانند  خازن های پلی استر ، سرامیکی ، الکترولیتی هستند.

خازن های متغیر نیز به خازن هایی اطلاق می شود که می توان ظرفیت آنها را تغییر داد ،مانند خازن های تریمر

با سه فاکتور زیر می توان ظرفیت خازن ها را تغییر داد :

  • فاصله بین صفحات هادی
  • تغییر مساحت صفحات
  • نوع دی الکتریک
اطلاعات بیشتر ...