یکسو کننده های پل - Bridge Rectifiers

فیلـتر

نمایش 1–20 از 29 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

یکسو کننده های پل – Bridge Rectifiers یا پل دیودی قطعه ای است که از ۴ دیود داخلی تشکیل شده است . وظیفه اصلی آن یکسوسازی جریان متناوب الکتریکی می باشد. با تغییردادن پلاریته تغذیه ورودی آن، پلاریته خروجی آن تغییر نمی‌کند .معمولاً برای یکسوسازی جریان متناوب و به دست آوردن جریان مستقیم تمام‌موج استفاده می‌شود.

یکسو کننده های پل – Bridge Rectifiers یک موج سینوسی کامل را از پایه ورودی خود گرفته و فقط نیم سیکل مثبت آن را عبور می دهد. هم چنین نیم سیکل منفی را نیز تبدیل به نیم سیکل مثبت می کند.به بیان ساده تر خروجی هر پل دیودی از بی نهایت نیم سیکل مثبت تشکیل شده است.

اطلاعات بیشتر ...