دیاک ها

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

دیاک ها یا سوئیچ جریان متناوب دیودی (Diode AC Switch) گروهی از قطعات نیمه هادی و در واقع یک تریستور بدون پایه می باشند. شبیه به یک دیود سوئیچینگ دو طرفه عمل می‌کنند.تا زمانی که ولتاژ دو سر آن به حد شکست نرسد،جریان را از خود عبور نمی دهد . وقتی ولتاژ دو سر آن به حد ولتاژ شکست رسید، جریان را هدایت می کند.ضمن اینکه ولتاژ دو سر آن نیز کاهش می یابد.

از پالس هایی که توسط دیاک تولید می شود برای تحریک پایه های ترایاک در مدار استفاده می شود.

 برای انتخاب یک دیاک،جریان و ولتاژشکست آن درنظر گرفته می شود.

اطلاعات بیشتر ...