دیاک ها و تریستور ها

فیلـتر

نمایش دادن همه 9 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

دیاک ها و تریستور ها گروهی از قطعات نیمه هادی هستند.

دیاک یا سوئیچ جریان متناوب دیودی (Diode AC Switch) در واقع یک تریستور بدون پایه می باشد. و شبیه به یک دیود سوئیچینگ دو طرفه عمل می‌کنند.تا زمانی که ولتاژ دو سر آن به حد شکست نرسد،جریان را از خود عبور نمی دهد . وقتی ولتاژ دو سر آن به حد ولتاژ شکست رسید، جریان را هدایت می کند،ضمن اینکه ولتاژ دو سر آن نیز کاهش می یابد.

از پالس هایی که توسط دیاک تولید می شود برای تحریک پایه های ترایاک در مدار استفاده می شود.

 برای انتخاب یک دیاک،جریان و ولتاژشکست آن درنظر گرفته می شود.

تریستور (Thyristor) یک قطعه نیمه هادی چند لایه است که توسط پایه ی گیت و با اعمال سیگنال به آن روشن می شود . به اصطلاح کنترل می گردد. پس از یک بار روشن شدن رفتاری شبیه به دیود یکسوکننده دارد و فقط از یک سو می تواند جریان الکتریکی را هدایت کند.

تریستور ها به عنوان کلید در مدارات الکترونیکی به کار می روند. در واقع کلیدی هستند که در جریان DC دقیقا مثل کلید معمولی عمل می کند ولی در جریان های AC فقط نیم سیکل را عبور می دهند.برای استفاده از هر دو سیکل جریان، به دو تریستور نیاز است.

تریستورها را  (Silicon Controlled Rectifier) SCR  یا «یکسوساز کنترل شده با سیلیکون» نیز می‌نامند.

اطلاعات بیشتر ...