گاز - دود - گرد و غبار

فیلـتر

نمایش دادن همه 3 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

سنسورهای گاز – دود – گرد و غبار توانایی تشخیص انواع گاز ،دود ،گرد و غبار و ذرات موجود در هوا را دارند.

این سنسورها شامل انواع سنسور تشخیص دود و گاز ، سنسور تشخیص گاز مونوکسید کربن ،سنسور تشخیص گاز متان و گاز شهری ، سنسور تشخیص گاز مونو اکسید کربنCO و گاز شهری LPG و گاز CH4 و … می باشد.

سنسورهای گاز یا آشکارسازهای گاز انواع مختلف گازها را شناسایی می کنند. این سنسورها معمولاً برای شناسایی گازهای سمی یا انفجاری و اندازه گیری غلظت گاز استفاده می شوند.

سنسورهای گاز در کارخانه ها و تاسیسات تولیدی برای شناسایی نشت گاز ،در خانه ها برای تشخیص دود و مونوکسید کربن استفاده می شود.

اندازه سنسورهای گاز ، برد و توانایی سنجش آنها  متفاوت است. این سنسورها معمولا بخشی از یک سیستم تعبیه شده بزرگتر، سیستم های امنیتی هستند. و به طور معمول به یک زنگ هشدار یا رابط متصل می شوند.

از آنجا که سنسورهای گاز به طور مداوم با هوا و سایر گازها در تعامل هستند.بیشتر از سنسورهای دیگر باید کالیبره شوند.

اطلاعات بیشتر ...