سنسور ها و ترنسدیوسرها

فیلـتر

نمایش 1–20 از 52 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

سنسور ها و ترنسدیوسرها یکی ازپرکاربردترین قطعات الکترونیکی هستند.

سنسور یا حسگر یک المان حس کننده است که کمیت های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و… را به کمیت های الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیر پیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند.

ترنسدیوسر ها (Transducer) سیگنال الکتریکی به وجود آمده از سنسور را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد (0.5V و 4mA-20mA) تبدیل می کنند.ترانسدیوسرها برای تبدیل کمیت های مختلف آنالوگ و دما به سیگنال های استاندارد ولتاژ و جریان و همچنین برای ایزولاسیون سیگنال ها مورد استفاده قرار می گیرند .

وظیفه اصلی ترانسدیوسر تبدیل کمیت فیزیکی اندازه گیری شده توسط سنسورها به سیگنال الکتریکی می‌باشد.

به طور کلی سنسورها به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شوند:

  • سنسورهای تماسی:

برای سنجش دمای محیط مورد استفاده قرار می گیرند. با تماس این سنسور به جسم مورد نظر دیگر و یا قرار گرفتن سنسور در محیط، تعادل گرمایی بین سنسور و محیط ایجاد می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.

  • سنسورهای غیرتماسی:

سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک جسم یا قطعه، آن را حس کرده و فعال می شوند.

سنسور ها و ترنسدیوسرها شامل انواع سنسورهای خازنی – مغناطیسی – مجاورت ،سنسورهای دما – رطوبت ،سنسورهای گاز – دود – گرد و غبار ، سنسورهای نوری – رنگی و … می باشند.

اطلاعات بیشتر ...