فیوز مقاومتی

فیلـتر

نمایش دادن همه 16 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

فیوز مقاومتی ، فیوزی به شکل مقاومت در سایز کوچک است که نیاز به جافیوزی برای مونتاژ روی مدار ندارد. این فیوز به عنوان فیوز اصلی در مدار استفاده نمی شود و از قسمت هایی از مدار که جریان بسیار کمی دارند محافظت می کند .

فیوز مقامتی عملکردی شبیه فیوز شیشه ای دارد.با این تفاوت که در اثر جریان اضافه از داخل ذوب می شود. و مقاومت بهتری در مدارات در برابر جریان  نشان می دهد.

فيوز یک المان حفاظتی در مدارالکترونیکی است.که هرگونه جریان اضافه را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد. تشخیص داده و آن را سریع قطع می کند.

جریان اضافه باعث تولید گرما در فیوز و ذوب شدن سیم حساس به حرارت ( که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد) می شود. و در نهایت مسیر عبور جریان را قطع می کند.

اطلاعات بیشتر ...