ریست فیوز

فیلـتر

نمایش دادن همه 17 نتیجه

دیدگاه ها
آخرین مطالب

ریست فیوز ها (Reset Fuse) در حالتی که جریان عبوری از آن ها بیش از جریان مورد نظر باشد،به شدت داغ شده و در صورت ادامه داشتن اضافه جریان،فیوز قطع می شود.با برگشت دمای فیوز به حالت عادی،فیوز مجددا وصل خواهد شد .

این فیوز ها به فیوزهای برگشت پذیر یا فیوز ریست شونده معروف هستند.

فيوز یک المان حفاظتی در مدارالکترونیکی است.که هرگونه جریان اضافه را که بیشتر از مقدار نوشته شده روی فیوز باشد. تشخیص داده و آن را سریع قطع می کند.

جریان اضافه باعث تولید گرما در فیوز و ذوب شدن سیم حساس به حرارت ( که در مسیر عبور جریان و در داخل فیوز قرار دارد) می شود. و در نهایت مسیر عبور جریان را قطع می کند.

اطلاعات بیشتر ...